Elektronik Haberleşme Kanunu yürürlüğe girdi

12 Kasım 2008

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Cumhurbaşkanı tarafından 10.11.2008 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi.

2005 yılından beri hazırlanmakta olan ve ağustos başında TBMM'den geçtiği halde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edilen kanun taslağı, bu sefer hem TBMM'den, hem de Cumhurbaşkanı onayından yıldırım hızıyla geçti ve aynı gün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak 5809 sayı ile kanunlaşmış oldu.

Kanun bu haliyle sektörün uzmanlarını tam olarak memnun etmese de, 1920'lerden kalma 406 sayılı kanuna ve sonrasında 4502 sayılı kanuna yapılan yamalarla idare edilen telekomünikasyon sektörüne bir bütünlük getireceği için heyecanla bekleniyordu.

Kanunla getirilen değişiklikler:

Telekomünikasyon Kurumu’nun adı “Elektronik Haberleşme Kurumu” olarak değiştiriliyor.

Elektronik Haberleşme ve Rekabet Kurumları, elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamalarda işbirliği yapacaklar. Doğrudan veya şikayet üzerine inceleme, soruşturma ve rekabetin tesisine yönelik gerekli tedbirleri alma konularında EHK ve birleşme ve devralmalarda RK yetkili olacak.

Kıt kaynak olmayan elektronik haberleşme hizmetlerinde, usulüne uygun başvuruya 30 gün içinde kullanım hakkı verilecek. Gerekli durumda işletmeci sayısı kısıtlanabilecek. Kullanım hakları süresi 25 yılı geçmeyecek.

Numara taşınabilirliği konusundaki sorun kanunla aşılıyor. Kanuna göre, elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları ile işletmecilerin yetkilendirmeleri hiçbir şekilde haczedilemeyecek.

Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında ilgili mevzuat ve düzenlemelere aykırı olmayacak, fiyat tarifelerinde işletmeciler serbestçe belirleyici olabilecekler. Etkin piyasa gücü olan firmaların uygulama usül ve esaslarını kurum belirleyecek.

Elektronik Haberleşme Kurumu, ulusal numaralandırma planı hazırlayacak ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapacak.

Elektronik Haberleşme Kurumu, telsiz yayınlarının birbiri üzerinde elektromanyetik girişim oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyonu ile tescilleri yapacak.

İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremeyecekler. Kurumun, Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı Sisteminde (MCKS) kayıtlıyken, elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılabilecek.

Resmi Gazete'de Yayınlanan 5809 Sayılı Kanun

0 yorum var.. (Yorum Oku - Yorum Ekle):

Yorum Gönderme

-> "Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
-> "Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
-> Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

YUKARI