Dünyada ve Türkiye'de İnternet Kullanımı

21 Eylül 2008

Dünyada 16'ncı sıradayız!

İnternet pazarlama alanında faaliyet gösteren bir firmanın hazırladığı 'Dünya ve Türkiye İnternet Raporu 2007' raporuna göre, Türkiye, etkin internet kullanıcı sayısı açısından dünya sıralamasında 16. sırada yer alıyor.

'İnternet Kullanıcı Adedine Göre Tüm Dünya Performansı'nın sıralandığı rapora göre, dünyada nüfusun yüzde 16.9'u, yani 1 milyar 114 milyon 275 bin kişi internet kullanıyor.

İnternet kullanımının son bir yılda yüzde 208 arttığı dünyada internet kullanıcılarının yüzde 35.8'i Asya'da (398.7 milyon kişi), yüzde 28.3'ü Avrupa'da (314.8 milyon kişi), yüzde 20.9'u Kuzey Amerika'da (233.1 milyon kişi), yüzde 8.7'si Güney Amerika'da (96.3 milyon kişi), yüzde 3'ü Afrika'da (33.3 milyon kişi), yüzde 1.7'si Orta Doğu'da (19.4 milyon kişi), yüzde 1.6'sı ise Avustralya'da (18.4 milyon kişi) yaşıyor.

Bölgeler arasında internet kullanıcılarının nüfusa oranı açısından Kuzey Amerika yüzde 69.7 ile ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi yüzde 53.5 ile Avustralya, yüzde 38.9 ile de Avrupa izliyor. İnternet gelişim oranı bir yıl öncesine göre yüzde 638 artsa da hala nüfusunun sadece yüzde 3.6'sı internet kullanıcısı olan Afrika ise internet yaygınlığının en az olduğu bölge.

İNTERNETİ EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER

Dünyada kullanım oranı açısından en fazla performans gösteren ülkeler ve bölgeler arasında ise 258 bin kişinin internet kullandığı, 299 bin nüfuslu İzlanda, yüzde 86.3'lük kullanım oranıyla ilk sırada yer alıyor. 9.1 milyon nüfuslu İsveç, 7 milyon etkin internet kullanıcısı ve yüzde 75.6'lık oranla ikinci sırada, 4.2 milyon olan nüfusun 3.2 milyonunun interneti kullandığı Yeni Zelanda ise yüzde 74.9'la üçüncü sırada bulunuyor. Bu ülkeleri sırasıyla Portekiz, Hollanda, Avustralya, ABD, Danimarka, Hong Kong ve Lüksemburg izlerken, Türkiye ise bu tabloda yüzde 21'lik oranla 61. sırada bulunuyor.

İNTERNET KULLANICI SAYISI EN FAZLA OLAN ÜLKELER

İnternet kullanıcı sayısı açısından, 'internetin kalbi' olarak nitelendirilen ABD'nin 211 milyon kullanıcıyla birinci sırada olduğu dikkati çekiyor. İnternet ve bilişim sektörünün yeni merkezi olmasına rağmen internetin halka yeteri kadar ulaşmadığı, internet kullanıcısının nüfusuna oranının yüzde 10.4 olduğu Çin ise 137 milyon internet kullanıcısı ile ikinci sırada bulunuyor.

Çin'i 86.3 milyon kullanıcıyla Japonya, 50.4 milyon kullanıcıyla Almanya, 40 milyon kullanıcıyla Hindistan, 37.6 milyon kullanıcıyla İngiltere takip ediyor. Türkiye 16 milyon 7 bin 200 olan etkin internet kullanıcısıyla 16. sırada yer alıyor.

İNTERNET GELİŞİM HIZI

Dünyada internet gelişimi hızla devam ederken, özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde bir yıl öncesine göre gelişim oranının daha fazla olduğu gözleniyor. Nüfusun çok az bölümünün internetle uğraştığı ülkelerde, internete gösterilen küçük oranlardaki ilgi, kullanım gelişim oranlarında büyük yükselişlere neden oluyor.

İNTERNETTE EN FAZLA KULLANILAN 10 DİL

İnternetin dili İngilizce olarak bilinse de son yıllarda bu alana daha fazla ilgi gösteren ülkelerin kullanıcılarına yönelik o ülkeye ait dil destekli içerikler de oluşturuluyor. Sanal ortamda 328.6 milyon kişiye hitap eden İngilizce, yüzde 29.5 oranla internette hala en fazla kullanılan dil olma özelliğini korurken, internette hızlı atağa kalkan Çin, Çince içerikli web sitelerini de hizmete sunuyor. Çin'deki 'aç kullanıcı''nın ilgisini çekmek isteyen dünya çapındaki siteler ekstra dil hizmetleri arasında Çince içerikleri de eklemeye başladı. 159 milyon kişinin yararlandığı Çince siteler, internet kullanıcılarının yüzde 14.3'üne hitap ederken, internette en fazla kullanılan 10 dil arasında İngilizce ve Çince'nin ardından sırasıyla İspanyolca, Japonca, Almanca, Fransızca, Portekizce, Korece, İtalyanca ve Arapça bulunuyor.

Raporu hazırlayan Aytaç Mestçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada internete bağlı bilgisayar sayısının 1992 yılında bir milyon iken günümüzde 1 milyar 115 milyona ulaştığını, bu sayının bilişim dünyasındaki gelişimin en basit örneği olduğunu belirtti.

İnternetin 15 yıl önce üniversiteler ve askeri üslerle önemli birkaç kuruluş tarafından kullanıldığına işaret eden Mestçi, özellikle kalkınmaya yeni yeni başlayan ülkelerin internet kavramıyla tanışmaları ve bilişim sektöründeki yenilikler sayesinde internetin artık hayatın vazgeçilmez parçası haline gelmeye başladığını kaydetti.

İlgili Yazılar:
İnternetin Faydaları
Türkiye'de İnternet Kullanımı ve Zararları
İnternet Bankacılığı Kullanımı ve Güvenliği
adsl, dil, dünya, hız, internet, istatistik, kullanıcı, kullanımı, nüfus, rapor, sayı, sıra, türkiye

3 yorum var.. (Yorum Oku - Yorum Ekle):

Serdar Kocaoğlu 4 Eylül 2008 13:54  

Nüfusun %62’si Bilgisayarla Tanışmamış
( Gündem 03 Eylül 2008 - 09:00:00 )

TÜBİDER E-DERGİ

Türkiye’de bilgi teknolojilerinin kullanımı hızla yaygınlaşırken, genel nüfus içinde bu teknolojileri kullananların sayısı hala çok düşük. 2008 yılı Nisan ayı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 16-74 yaş arası kişilerle yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de erkeklerin yüzde 52.7’si, kadınların yüzde 70.9’u, toplam nüfusun ise yüzde 61.9’u hiç bilgisayar kullanmadı.

Aynı şekilde, erkeklerin yüzde 55.2’si, kadınların yüzde 73’ü ve toplam nüfusun yüzde 64.2’si hiç internet kullanmadı. Bu rakamlar, büyük çoğunluğu gençlerden oluşan Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının, teknoloji ve bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yy’da, bilgisayar tuşuna parmağını dokundurmadığını gösteriyor.

Bu rakamlar kırlarda daha vahim boyutlara ulaşıyor. Türkiye’de kırda yaşayan nüfusun yüzde 77.9’u hiç bilgisayar kullanmamış. Kırda hiç bilgisayar kullanmayanların yüzde 70’i erkek, kadınlarda ise bu oran yüzde 85.6’ya kadar çıkıyor. Kırsal bölgelerde hiç internet kullanmayanların oranı ise yüzde 80.3 ve bunun yüzde 72.6’sı erkeklerden, yüzde 87.9’u kadınlardan oluşuyor. Yani kırsal bölgelerde yaşayan kadınların neredeyse yüzde 90’ı hayatından hiç internet kullanmamış.

Kırsal bölgelerde hal böyleyken, kentlerde de durum hiç parlak değil. Kentlerde de hayatından hiç bilgisayar kullanmayanların oranı yüzde 53.2’yi buluyor ve bunun yüzde 43.3’ü erkeklerden, yüzde 63’ü kadınlardan oluşuyor. Yani hiç bilgisayar kullanmama oranı, kırsal bölgelerde olduğu gibi, kentlerde de kadınlar arasında daha yüksek.

Kentlerde internet kullanım oranına gelince; kentlerde yaşayan nüfusun yüzde 55.4’ü, yani yarısından fazlası hayatında hiç internet kullanmamış. Bunların, yüzde 45.7’si erkeklerden, yüzde 64.9’u kadınlardan oluşuyor.

Türkiye’de hala nüfusun çok küçük bir kesimi internet ve bilgisayardan haberdarken dünya da durum çok da farklı değil aslında. Kuzey Amerika’da yaşayan insan sayısı dünya nüfusunun 1/5’ini oluştururken dünyadaki toplam internet kullanıcılarının yüzde 60’ı burada yaşıyor. Her iki Amerikalıdan biri internet kullanıcısıyken, bu sayı Afrika’da her 250 kişide 1 kişi. Zengin ülkelerin toplam nüfusu dünya nüfusunun sadece yüzde 16’sını oluştururken, bu ülkelerdeki internete bağlı bilgisayar sayısı tüm dünyadakinin yüzde 90’ını oluşturuyor.

Bu araştırma sonuçlarında, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının bilgisayar ve internet kullanmamış olduğu gerçeği ile birlikte hem bilgisayar hem de internet kullanımı konusunda kadın ve erkek cinsleri arasındaki oran farkı da oldukça dikkat çekici.

Serdar Kocaoğlu 8 Eylül 2008 15:15  

İnterneti Gazete Okumak İçin Kullanıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 16-74 yaş arası kişilerle yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, interneti en çok gazete ve dergi okumak için kullanıyoruz.

2008 yılı Ocak-Mart döneminde İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 76’sı gazete ya da dergi okuma, % 74’ü e-posta gönderme alma, % 69,7’si anlık ileti gönderme, % 65,2’si müzik indirme ya da dinleme için İnterneti kullanmış.

2008 yılı Ocak-Mart döneminde İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 7,2’si İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi vermiş ya da satın almış. Bu oran üç ay ile bir yıl öncesi İnternet kullanıcılarında % 2,7 bir yıldan uzun süre önce İnternet kullananlarda ise % 1,7.

İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermeyen ya da satın almayan hanehalkı bireylerinin oranı ise % 88,4.

Nisan 2007-Mart 2008 dönemini kapsayan son 12 ayda İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan hanehalkı bireylerinin % 30,4’ü İnternet üzerinden elektronik araçlar almış. Bunu % 25,2 ile ev eşyası, % 23,4 ile kitap, dergi, gazete, % 18,2 ile giyim, spor malzemeleri izlemiş.

05 Eylül 2008 - TÜBİDER E-DERGİ

Anonim 2 Ekim 2009 00:42  

Türkiye'de internet kullanımını arttırmak için önce çağdışı limitli internet kaldırılacak.

Yorum Gönderme

-> "Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
-> "Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
-> Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

YUKARI